Termeni și condiții

Date generale
În aceasta pagina puteți găsi informații despre condițiile de utilizare ale acestui website. Aceste condiții se aplică oricărei persoane (numită în continuare vizitator) care vizitează/accesează acest website. Neacceptarea acestor condiții de utilizare obligă vizitatorul să înceteze vizitarea website-ului și a serviciilor oferite de acesta. Prin servicii se înțeleg toate serviciile informaționale (articole, newsletter-e, materiale pe suport electronic) cât și alte servicii care pot fi găsite pe website. Accesarea website-ului implică așadar acceptarea tuturor termenilor și condițiilor prevazute în această pagină.

Utilizatori
Utilizatorii cu rolul de Producător sunt responsabili de garantarea produselor prezentate pe produslocal.ro, dar și de deținerea tuturor certificărilor și aprobărilor necesare producerii și comercializării, conform legislației în vigoare.
Garanția produselor prezentate pe site este cea oferită de producători.
În cazul în care administratorii produslocal.ro vor suspenda calitatea de utilizator al site-ului, nu veți fi indreptățit la primirea niciunei despăgubiri.

Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
produslocal.ro prelucrează date cu caracter personal. Conform legii nr. 677/ 2001, beneficiarul are dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Drepturi de autor și proprietate intelectuală
Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest website este deținut de produslocal.ro , de partenerii săi sau de furnizorii conținutului. Conținutul acestui website este utilizat doar în scopul informării și nu va fi utilizat în alte scopuri. Este interzis orice alt mod de utilizare, incluzând reproducerea parțială sau integrală, modificarea, transmiterea, distribuirea, republicarea afișarea sau expunerea fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu produslocal.ro , partenerii săi sau furnizorii conținutului.

Conținutul acestui website, textele, grafica, fotografiile, logo-urile și orice alte materiale prezente pe website sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea produslocal.ro , a partenerilor săi sau a furnizorilor conținutului. Nimic din prezentul website nu poate fi interpretat ca și acordarea unor drepturi de proprietate. Compilarea (însemnând colectarea aranjarea și asamblarea) conținutului acestui website este proprietatea exclusivă a produslocal.ro și este protejată prin legile dreptului de autor. produslocal.ro își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contractarea și utilizarea acestui website și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea website-ului, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita produslocal.ro sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.

Orice eventual litigiu în legatură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.

Răspunderea pentru alte legături externe
Orice legături către alte website-uri au fost furnizate pentru ajutorul dumneavoastră. Website-urile pe care sunteți sau puteți fi transferați/ redirecționați nu sunt controlate de produslocal.ro, care nu poate fi ținut răspunzător și nu își asumă nici o răspundere pentru informațiile conținute pe acele website-uri. Furnizarea unor link-uri (legături) nu constituie o aprobare sau consimțământ pentru acel website sau pentru orice produse sau servicii conținute de acel website și nu va fi interpretat ca atare.

produslocal.ro nu isi asuma nicio responsabilitate pentru continutul, politicile de confidentialitate sau alte practici ale website-urilor aflate in posesia tertilor. Sunteti incurajat sa citit termenii si alte politici ale acestor website-uri. Prin utilizarea serviciului, sunteti de acord ca produslocal.ro nu va fi respunzatoare sub nicio forma de utilizarea de catre dumneavoastra a oricarui website aflat in properietatea unui tert.

Disponibilitatea serviciului
produslocal.ro își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui website, cu sau fără o notificare prealabilă.

produslocal.ro dorește să limiteze, în măsura în care este posibil, inconvenientele cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, produslocal.ro nu poate garanta că serviciul său nu va mai fi întrerupt sau afectat în alt mod de astfel de probleme. produslocal.ro nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele care ar putea rezulta din utilizarea acestui website sau a oricăror website-uri externe către care are link-uri. produslocal.ro nu este raspunzator față de vizitatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului.

produslocal.ro poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea în acest website și nu au caracter retroactiv.